Algemene voorwaarden

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van www.kidstown.shop. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij meer informatie over u nodig hebben om met u te communiceren, een bestelling te plaatsen of uw naam te registreren. Wij zullen u op alle mogelijke manieren informeren wanneer wij uw persoonlijke gegevens op internet verzamelen.

Deze website houdt wel het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider de bezoeker toegang heeft tot het internet. De gegevens worden uitsluitend gebruikt op een manier die niet herleidbaar is tot individuele personen.

Verzamelde persoonsgegevens worden niet verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Uitzonderingen kunnen alleen voorkomen wanneer deze gegevens wettelijk verplicht zijn. Bovendien kunt u op elk moment vragen om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Alle wijzigingen, aanpassingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. www.kidstown.shop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook door het gebruik van deze website of door onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet beschikbaar zijn van deze webpagina.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechthebbende op deze website is Jan Kisjes, die toestemming geeft aan www.kidstown.shop om deze informatie te gebruiken. Vermenigvuldiging of reproductie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Kisjes.